Mas Mabilis na Paglipat

between Phones, Tablets and PCs.
@Home Or @Work

Get Feem v3 Try the new Feem v4

Bakit ang Feem?

Mas Mabilis na Paglipat

Nabigo ba dahil sa mabagal na paglilipat gamit ang Dropbox, icloud o email? Ang Feem ay agarang nakakapagpadala ng file mula sa isang device papunta sa iba nang hindi dumadaloy sa Internet.


Ito ay nakakatipid sa oras, Internet bandwidth, at pera.

Siguradong Pribado

Ito ang tinatago-tagong maliit na sikreto. Ang gobyerno ay may kakayanan, o maaaring makuha nang ilegal ang mga file na nakalagay sa Internet. Sa Feem, walang korporasyon, walang gobyerno, kahit na ang mga gumawa ng Feem ay makakuha ng access sa iyong mga files habang ikaw ay naglilipat mula sa isang device iba. Sapagkat ang paglilipat gamit ang Feem ay mananatili lamang sa iyong paligid, at hindi aabot sa 'cloud'.

walang limitasyon

Iyong Devices. Iyong Wi-Fi. Iyong Batas.
Ang Whatsapp ay makakapagpadala lamang ng mababang kalidad ng mga larawan at hindi ka pinapayagan ipadala sa iyong PC. Ang Dropbox ay nililimitahan ang laki ng data na maipapadala mo ng libre. Ang Bluetooth ay napakabagal.
Ang mga limitasyong ito ay nakakatamad.
Sa Feem, makakapagpadala ka ng walang limitasyon sa bilang ng mga file, kahit kailan, kahit anong laki, sa kahit anong device, nang agaran. Ng Libre.